Seglingsföreskrifter | Göran Marström Race

Aktuella seglingsföreskrifter

Image

SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Göran Marström Race 23-24 aug 2023
Arrangerad av LBS - WSS - WSSW - ÅBK

S1.1. Regler. Kappseglingen genomförs i enlighet med Kappseglingsreglerna (KSR) appendix S med tillägg av dessa seglingsföreskrifter samt SRS regler 2018 eller senare om sådana finns upprättade.
Svenska Seglarförbundets föreskrift

En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte:
1. Vid kortvarigt byte av kläder eller personlig utrustning.
2. När den tävlande befinner sig i hamn eller under däck.

S1.2. Villkor för att delta. Vi kommer ej använda nummerlappar för denna regatta. Segelnummer för gällande båt är det som gäller som nummer. Är det flera båtar med samma segelnummer görs tillägg med båtnamn.

Villkor är också att tävlande visar maximal hänsyn, då detta är en regatta som främst är en trevlig gemenskap.

Vid ev. målgång under skymning/mörker skall segelnummer vara belyst. Start sker utanför Tättö / Loftahammar. Se Sjökort som finns angivna på www.marstromrace.se . Startlinje utgörs av en boj samt en Motorbåt. Målgång sker vid Notholmen och anmälan för målgångstid sker digitalt. Ni kommer erhålla länk och det kommer även finnas angivet på hemsidan med länk till seglingsförsäkran. Här anger ni er GPS tid för målgång samt båten före och efter er. Länk till anmälan för målgång hittar ni på denna sida: https://seglingsregatta.se/mRace
Den person som har ansvaret ombord skall vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet (I Sverige Svenska Seglarförbundet). Under regattan förs ej nationsflagga.

S2.0. Information till deltagarna. Den officiella anslagstavlan presenteras endast digitalt på hemsidan www.marstromrace.se / Meny kallad: Anslagstavla.

Information kan också komma att sändas via SMS.(ändring av startplats, ändring eller avkortning av bana, tid för prisutdelning med mera). Håll alltså koll på den telefonen ni angivit numret till i anmälan.

S3.0. Tidsprogram. Fredag 23 aug kl. 18.00 träffas vi vid Loftahammars Båtsällskap. Loftahammars Varv och Marina erbjuder gratis bryggplats. Är man minsta osäker på vart ni kan ligga med er båt, kontakta marinan för hjälp.

Skepparmöte hålls vid LBS klubbhus på utsatt tid kl 18.00. Därefter kommer det på kvällen anordnas något att förtära. Vid Skepparmötet delar vi ut denna seglingsföreskrift samt startlista för regattan. Första start är kl. 09.00 lördag 24 aug 2024. Start sker utanför Tättö.

Vid Skepparmötet anges om segling ska ske på bana A – Alfa eller B - Bravo. Se bana på vår hemsida www.marstromrace.se

Bana kan kortas ner vid behov. Målgång kan ske vid Skansholmen. (Enslinje) Meddelande om detta sker via SMS till det telenummer som angivits vid er anmälan.

Vid Slottsholmen blir vi efter målgång anvisade bryggplats för båtarna. Så snart man gjort sig klar för regattamiddagen träffas vi på Slottsholmen. Start för regattamiddag är cirka kl. 19.00. Kvällen bjuder senare på mingel och seglarsnack.

Tider – Västervik Slottsholmen 24 aug.

  • Prisutdelning kl. 17.00

  • Regattamiddag kl. 19.00

Klädsel: Vi ser gärna att man har vårdad klädsel. Undvik att komma i seglarkläder. Kavaj är snyggt!

S4.0. Grupper/klasser. Vi har vid anmälan begärt att få veta vilken grupp som ni kommer segla under. Det kan vara Full crew, det kan vara Double handed etc. Denna regatta tar endast hänsyn till detta genom angivet SRS.

S5.0. Startordning. Starten genomförs enligt så kallad jaktstart, Starttid anges i GPS tid. Start sker utanför Tättö – Loftahammar. Startordning och tid meddelas med bilaga till seglingsföreskriften. Tävling sker genom sk. halverad jaktstart. Detta innebär att första båt i mål inte behöver vara vinnande båt. Halverad jaktstart innebär tätare regatta där omräkning sker efter målgång.

S6.0. Kappseglingsområde. Banan är belägen på vattnen mellan Loftahammar och Västervik.

S6.1. Bana lördag 19 aug 2023.

Bana A Alfa | Start söder om utloppet vid Loftahammar. Start är utanför Tättö Camping. Startlinje är markerad med en boj samt motorbåt för ankar. Banan går sedan ut mot Storkläppen där rundning av röd prick Buskebådan sker om styrbord. Nästa rundning sker norr om Kungsgrundet. Rundning av Ostprick 57 43 215 N – 16 54 486 E. Efter rundning av denna ostprick är det fri väg in till målgång som sker i enslinje vid Notholmen med två 2 orangea bojar i kurslinjen Blockholmshålet- Slottsholmen. Syd utanför Udden på Notholmen

Bana B Bravo Kortad bana | Start söder om utloppet vid Loftahammar. Start är utanför Tättö Camping. Startlinje är en boj samt motorbåt för ankar. Banan går sedan ut mot Storkläppen där rundning av röd prick sker om styrbord. 57 48.946 N – 16 49.270 E. Därefter fri väg till målgång vilket sker i enslinje vid Notholmen med två 2 orangea bojar i kurslinjen Blockholmshålet- Slottsholmen. Syd utanför Udden på Notholmen

Total banlängd bana A cirka 22M

S6.1. Banändring. Vid otjänlig väderlek. Banändring sker primärt vid skepparmötet, men kan även ändras före första start kl. 09.00 lördag 19 aug. Om så är fallet sker anmälan sker via anslagstavlan www.marstromrace.se

S7.0. Starten. Startlinjen är en startlinje märkt med boj och motorbåt. Belägen söder om utloppet vid Loftahammar. Startlinje är placerad utanför Tättö Camping.

S7.1. Målgången. Målgång sker vid Notholmen, se ovan punkt 6.1. Anmälan för målgång sker via en sk. Seglingsförsäkran vilken inlämnas digitalt via länk som ni erhåller på SMS och eller e-post. Länk kommer även finnas på hemsidan www.marstromrace.se 

I det fall ni ej har möjlighet att göra anmälan själva kontakta Emelie på startfartyget för hjälp. Emelie nås på telenummer: 0739 91 95 03. Ni anger ert segelnummer, båt före och efter er samt GPS tid ni går i mål.

S8.0. Alternativa straff. Med avvikelse från KSR regel 44.3 gäller att båt som bryter mot regel i del 2 kan frita sig från bestraffning genom att utföra en 720-graders sväng, som alltså skall innehålla 2 gippar och 2 slag.

Med avvikelse mot 63.1 kan båt enligt följande straffas med 15 minuters tidstillägg på seglad tid:
• båt som återkallas vid tjuvstart och inte vänder om. Tjuvstart anges från startfartyget med ljudsignal.
• båt som inte kappseglar och som stör båt som kappseglar.

S9.0. Tidsbegränsning. Båt som inte passerat mållinjen lördag senast kl. 17.00, räknas ha utgått.

S10.0. Protester och ansökan om gottgörelse. Denna regatta är en regatta där kravet på kappsegling förminskats rejält. Vi deltagare ska visa maximal hänsyn till alla deltagande och ha hög förståelse om att alla inte kan regelverk etc. Mikael Andersson finns till hands om ni vill göra en protestansökan. I sådant fall kontakta Mikael A på tel. 0739 44 20 21

S11.0. Resultatberäkning. SRS: Vi använder oss av och följer aktuella SRS tabeller. I det fall båt saknat SRS tal vid anmälan har vi skapat ett SRS värde utifrån befintliga värden. Detta är en regatta med fokus på gemenskap. Vi använder jaktstart med sk. halverad tid vilket innebär att deltagande båtar blir mer samlat. Detta innebär att omräkning sker efter målgång och denna resultatlista anges vid regattamiddagen. Denna kommer även finnas digitalt på vår hemsida: www.marstromrace.se

S12.0. Säkerhet. Båt som utgår meddelar i första hand via SMS, eller via närliggande båt, till tävlingsledningen. Anmäl er till Emelie på: 0739 91 95 03 eller på emelie@marstromrace.se

OBS! Detta är nödvändigt för att förhindra att sjöräddningen larmas i onödan. Båt som utgår eller ej klarar maxtiden lämnar seglingsförsäkran enligt samma regler som båt som fullföljer, förutsatt att båten anländer till hamnen i Västervik. Minst två personer skall finnas i varje båt. Båt skall föra reglementsenliga lanternor enligt gällande regler.

Ombord skall finnas: Mobiltelefon med aktuellt inlämnat nummer, strålkastare eller ficklampa, två säkerhetsselar, två handbloss, hink och fastmonterad pump, flytvästar till samtliga besättningsmän.
Skepparen ansvarar i övrigt för att båten är lämpligt utrustad för seglingen. Skepparen är ansvarig för att deltagande båt har giltig försäkring.

Tävlingsledningens mobiltelefon är 0739 - 91 95 03. Kustbevakning (tfn 0776 - 70 60 00, VHF kanal 16), och sjöräddningsbåt (mobtfn 0705 - 80 81 25, VHF kanal 16).

S13.0. Priser. Lördag: Prisutdelning sker på Slottsholmen i anslutning till regattamiddagen. Detta sker så fort resultatbearbetningen är klar och resultatet säkerställt.
OBS: Om resultatet ej fastställts före kl 19:00 sker ingen prisutdelning på lördagen utan denna kommer att utlysas vid senare tillfälle, alternativt skickas till resp. pristagare.
Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen, finns för avhämtning vid Loftahammars Varv & Marina fram till den 1 november (gäller nyttopriser). Därefter anses de förverkade.

Nyttig och viktig info…

Kod till toaletter Slottsholmen: ????
Kod till toaletter Loftahammars varv & marina: 1854

Allmänna frågor.
Emelie Rosenqvist – Tel. 0739 91 95 03

Allmänna frågor om regattan.
Mikael Andersson – Tel. 0739 44 20 21

Hemsida: www.marstromrace.se 
Länk till anmälan för målgång: https://seglingsregatta.se/mRace

OBS: Ha koll på anslagstavlan på www.marstromrace.se 

Sist men inte minst, uppträd trevligt på regattan, tune up och på regattamiddagen. Blir det en lyckad tillställning ses vi nästa år. Med vänlig hälsning

Image
Image